božica dea matasić
medijator

Arena centar, Zagreb, 2015.

Medijator je mobilna umjetnička intervencija koja u prostor trgovačkog centra unosi višestruku simboliku prirode, kretanja i dinamične ravnoteže. Dio je projekta obilježavanja pete godišnjice Arena centra koji je ostvaren u suradnji sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika. Smješten je u vertikali između prvog i drugog kata uz Trg Slavonija koji je ujedno i središte, odnosno svojevrsno srce Arena centra.

Ovalnim oblicima koji su u stalnom polaganom gibanju elementi mobila asociraju na prste koji pokazuju u svim smjerovima. Čine to na blag i meditativan način čime se posjetiteljima kroz novu vizualnu senzaciju pruža mogućnost privremenog odmaka od užurbanosti. Ti momenti, dok u prolazu, ili naslonjeni na ogradu gledaju polagano kretanje zelenih 'travnatih' ploha djeluju kao mala pauza, odmor i osvježenje prije nastavka kretanja kroz centar i konzumiranja njegovih sadržaja. Kao što ponuda prehrane i okolnih trgovina zadovoljava neke potrebe posjetitelja, tako mobil Medijator zadovoljava potrebu za odmakom, kontemplacijom i predahom. Asocijacija na prirodu, odnosno zelenu livadu doprinosi tom dojmu, a bočni crveni akcenti, uz samo kretanje, u cijelu kompoziciju unose živost i dinamiku.

Slavonija kao zelena ravnica predstavljena je printom travnate površine. Motiv trave je za ovu namjenu posebno digitalno oblikovan u odnosu na obrisne linije plošnih elemenata. Svojim čunjastim oblikom (i pokretnošću) elementi Medijatora dijelom se nadovezuju na sadržaje sa gornjeg kata odnosno kuglane i likovnog rješenja pripadajućeg pročelja. Kretanje elemenata događa se uslijed strujanja zraka koje je u vertikali između katova stalno prisutno.

Ovaj mobilni objekt izveden je od ekološkog materijala – čvrstih i laganih falconboard ploča. Cijela kompozicija asocira na rast i vegetaciju, a pojedinačni plošni elementi konstruirani su po principu zlatnog reza.

Medijator je zamišljen kao središnja od tri umjetničke instalacije. Sam naziv znači onaj koji je u sredini, koji povezuje. U današnje vrijeme medijacija, kao posredovanje predstavlja mirno i nenasilno pronalaženje dogovora, dijaloga i ravnoteže između više strana. Obzirom na brojne i raznovrsne sadržaje koje Arena centar nudi, te nove umjetničke elemente koji u njega dolaze, mobil Medijator predstavlja uravnoteženje i dinamičnu komunikaciju svih navedenih sadržaja.

objekt varijabilnih dimenzija u rasponu 5,5 x 5,5 x 5,5 m

falconboard ploče, inox sajle i rotacijski ovjesi, metalna konstukcija, print na samoljepivoj foliji