božica dea matasić
spomen obilježje Žarku Kaiću

Prva nagrada na natječaju za izradu idejnog kiparsko-arhitektonskog rješenja

Koautori; ak. vizualna umjetnica Božica Dea Matasić, dipl. ing. arh. Bernarda Silov, dipl. ing. arh. Davor Silov

Kadar je za snimatelja oblik kroz koji percipira, dokumentira i reproducira svijet. Omjer odnosa televizijske slike u ovom je radu sažet u simbol stradanja Žarka Kaića. Predimenzionirani okvir, zaustavljen je u pokretu i padu, zarotiran je i dijelom ukopan u humak. Nalazi se u vizualnom sjecištu prometnica koje se spajaju u kružni tok. Postavljen je u blagoj dijagonali u odnosu na dvije dominantne ceste čime se uslijed perspektivnog skraćenja stvara dojam kvadratnog prolaza. Timese simbolizam snimateljskog kadra spaja sa simbolizmom kvadrata kao jednog od elementata hrvatskog vizualnog identiteta. Dvosmjerni nagib osmišljen je u kombinaciji sa blagom uzvisinom. Okvir je dijelom ukopan u humak, ali bez obzira što taj dio nije oku vidljiv, mi osjećamo i naslućujemo cjelinu. Tako i svijest o žrtvama koji više nisu s nama treba činiti dio cjeline sa našim identitetom. Dojam zaustavljenog pada radu daje dodatnu dozu dramatičnosti i dinamike.