božica dea matasić
kula pogleda

40. Mediteranski kiparski simpozij, park Dubrova, Labin, 2016.g

Kula pogleda realizirana je na 40. izdanju Mediteranskog kiparskog simpozija u sklopu jedne od nagrada XI. trijenala hrvatskog kiparstva. Autorica je kamenu, kao tradicionalnom kiparskom materijalu, pristupila na netipičan način, unoseći u rad komponentu gradnje istarskih kažuna. Skulptura je sastavljena od kružno rezanih, raspolovljenih ploča u trideset slojeva. Kroz procjepe koji se zrakasto šire, od 10 cm na jednom do 20 cm na drugom kraju, posjetiteljima se nudi mogućnost usmjerenog pogleda na kadrove koji obuhvaćaju okolne skulpture i prirodu parka. Prozračnost i ritam otvora te pomaci nastali razdvajanjem ploča, osim višestrukih vizura otvaraju i mogućnosti brojnih tumačenja samog koncepta.

Kamen, visina 300 cm, promjer 170 cm