božica dea matasić
čuvar šume

Goranska kiparska radionica, 37. saziv, 2016.

Ulaz u NP Risnjak

Čuvar šume nastao je u sklopu 37. saziva Goranske kiparske radionice kao prva velika realizacija prema radovima iz ciklusa Čuvari dodira. Uvažavajući specifičnosti materijala i ambijenta, Čuvar je interpretiran kroz ulančavanje trupaca sistemom utora i pera, a proporcije su naglašeno jačih promjera. Skulptura stvara dojam zaustavljenog pokreta i suspregnute snage. Istovremeno poziva na igru, provlačenje i penjanje, ali, svojom pozicijom, šiljatim dijelovima i moćnim krajevima nalik na maljeve, također stoji ispred šume kao upozorenje i prijetnja.

Hrastovi trupci, 200 x 500 x 250 cm