božica dea matasić
vreće bez dna 1

Gliptoteka HAZU, 4. 5. – 15. 5. 2017.

Računalno generirane simulacije printane su kao višemetarska platna ponavljajući tradicionalni formalni obrazac slikarstva. Strukturirani ritam uzastopnih preklapajućih obrisa u perspektivnom prikazu kontura potrošačkih vreća formira uzorke, koji podsjećaju na imaginarne vedute nekog ogoljelog, apokaliptičnog pejzaža. U nezaustavljivom umnožavanju vizura i zgušnjavanju preklapanja koje naposljetku razgrađuje strukturalnu čitljivost prikaza, ponegdje čak do posvemašnjeg crnila, iskazana je sudbinska bezizglednost koja se ukazuje na duhovnom horizontu promatrača.

Ciklus digitalnih printeva na slikarskom platnu, naočale za virtulanu svarnost, računalna simulacija

Dimenzije: 7 kom 142 x 284, 6 kom 71 x 142, 1 kom 142 x 142 cm