božica dea matasić
čuvari dodira

Studio Nest, Zagreb, 2011.

Principe serijalnosti i ponavljanja Božica Dea Matasić u ovom ciklusu spaja sa vidljivim tragom finalne ručne dorade na svakom komadu. Pomalo nostalgično, kao što i sam naziv ciklusa govori, reafirmira tradiciju zanatskog, ručnog rada, opirući se ideji bezličnog, hladnog, mehaničkog savršenstva. Ovom serijom skulptura - malim bijelim objektima naglašenih biomorfnih oblika, umjetnica prekida dugogodišnji niz radova većeg i velikog formata. Čuvari dodira inicijalno su nastajali kao skice za parkovne skulpture koje sadrže ludičku komponentu - pozivaju na dodir, okretanje, interakciju. Postav izložbe na bijelom lightbox display-u sugerira svojevrsni laboratorij za promjenjivost oblika te prostorno-vizualnih senzacija. Igranje s materijalnim stabilitetom svakog pojedinog elementa / objekta u ovoj seriji, autoričin rad pretvara u taktilno iskustvo s idejom dokidanja distance između promatrača i umjetničkog predmeta. Kroz dinamičko variranje oblika nalik na ulančavanje iz jednostavnih u složenije organizme, autorica daje duhoviti komentar evolucije, udahnjujući svakom pojedinom djelu naglašenu organičnost i vitalizam. Općem dojmu doprinosi i upotreba specijalnog polimera koja potencira efekt organičnosti i teško definirajućeg porijekla vrste.

acrystal, kombinirana tehnika

grupa interaktivnih skulptura cca 70 x 70 x 500 cm