božica dea matasić

surađuje sa:

HRT

Erste&Steiermarkische banka

HDLU Zagreb

Arena centar Zagreb

Kaptol centar Zagreb

Arhitektonski ured Atmosfera d.o.o.

Arhitektonski ured Budanko i Witt-Doerring d.o.o.

Arhitektonski ured Skopeo d.o.o.

Logotip d.o.o.

Kvik print d.o.o.

Barracuda d.o.o.

Remia-plast d.o.o.

Ljevaonica Ujević d.o.o.

Dizajnerski studio Rašić-Vrabec

KOVA d.o.o.

DK Gavella

Centar za kulturu i informacije Maksimir

Hrvatska autorska agencija – Centar za intelektualno vlasništvo d.o.o.